Product was successfully added to your shopping cart.

Tootegarantii


Rimonne Baltic OÜ annab kõikidele tema poolt müüdavatele kaupadele seaduses sätestatud ulatuses ja kehtivusega müügigarantii, mis kehtib Eesti Vabariigi territooriumil. Sellest tulenevate õiguste kasutamiseks tuleb pöörduda kauba Müüja poole ehk kauplusesse, kust toode osteti. Puuduste esinemisel on Ostjal õigus nõuda kauba tasuta parandamist. Kui puudust ei õnnestu vaatamata korduvale parandamisele kõrvaldada, on Ostjal õigus nõuda kauba vahetamist. Kui kaupa ei ole võimalik vahetada, on Ostjal õigus Lepingust taganeda. Garantii ei kehti, kui kauba puudus on tingitud valest kasutamisest või tavapärasest kulumisest. Garantiist tulenevate Ostja õiguste realiseerimise eelduseks on Ostetud kaubaga kaasas oleva originaalarve olemasolu.